Identification

Title
Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i …
Abstract

W artykule przybliżono postać Władysława Sarny (1858–1929) oraz jego dwie prace poświęcone dawnym powiatom Galicji: Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym (Przemyśl 1898) i Opis powiatu jasielskiego pod względem geograficzno-historycznym (Jasło 1908). Analizie poddano zawarte w obu pracach treści dotyczące uwarunkowań prawnych i etnicznych osadnictwa oraz lokacji na prawach niemieckim i wołoskim. Na podstawie informacji zawartych w Opisach oraz współczesnej literatury opracowano bazę danych dla każdej z opisanych miejscowości z podaniem czasu pojawienia się w źródłach historycznych oraz prawa, na jakim funkcjonowała.

Zob. M. Zarzycka, Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w świetle twórczości ks. Władysława Sarny: przyczynek do badań nad wiedzą historyczną na przełomie XIX i XX wieku, "Studia Geohistorica", T. 11, 2023, s. 123-141, https://doi.org/10.12775/SG.2023.07

License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Publication Date
April 3, 2024, 12:24 p.m.
Regions
Korona, Małopolska, Poland, Ruś
Approved
Yes
Published
Yes
Featured
No
DOI
None
Attribution
Studia Geohostorica
Responsible

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None
Information

Identification Image
Spatial Extent
---
Projection System
EPSG:4326
Extension x0
-0.6864529099331856
Extension x1
0.6868381056918144
Extension y0
-0.4802054251511328
Extension y1
0.48109819001299
Features

Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
No restrictions
Language
Polish
Supplemental Information
Nie podano informacji
Contact Points

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None

References

Link Online
/maps/839
Metadata Page
/maps/839/metadata_detail

Metadata Author

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None