Title
Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i …
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Abstract

W artykule przybliżono postać Władysława Sarny (1858–1929) oraz jego dwie prace poświęcone dawnym powiatom Galicji: Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym (Przemyśl 1898) i Opis powiatu jasielskiego pod względem geograficzno-historycznym (Jasło 1908). Analizie poddano zawarte w obu pracach treści dotyczące uwarunkowań prawnych i etnicznych osadnictwa oraz lokacji na prawach niemieckim i wołoskim. Na podstawie informacji zawartych w Opisach oraz współczesnej literatury opracowano bazę danych dla każdej z opisanych miejscowości z podaniem czasu pojawienia się w źródłach historycznych oraz prawa, na jakim funkcjonowała.

Zob. M. Zarzycka, Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w świetle twórczości ks. Władysława Sarny: przyczynek do badań nad wiedzą historyczną na przełomie XIX i XX wieku, "Studia Geohistorica", T. 11, 2023, s. 123-141, https://doi.org/10.12775/SG.2023.07

Publication Date
Regions
Korona , Małopolska , Poland , Ruś
Responsible
Attribution
Studia Geohostorica
More info
-
Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
No restrictions
Language
Polish
Supplemental Information
Nie podano informacji

Map layers WMS GetCapabilities document

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.