Identification

Title
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Abstract

Pustki parafialne z "Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w."

License
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
Publication Date
Dec. 12, 2021, 5:42 p.m.
Type
Vector Data
Keywords
Category
Localities
Positional information and services. Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names, buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers.
Regions
Poland
Approved
Yes
Published
Yes
Featured
No
DOI
None
Attribution
AHP 2.0, IH PAN
Responsible

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None
Information

Identification Image
Spatial Extent
---
Projection System
EPSG:3857
Extension x0
1986896.97009175
Extension x1
2049754.13205774
Extension y0
6882822.84646205
Extension y1
6946868.9472727
Features

Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
formal permission to do something
Edition
2.0
Purpose

Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.

Language
Polish
Temporal Extent
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m. - Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Data Quality

Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.

Supplemental Information

Nie podano informacji

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data
Contact Points

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None

References

Link Online
/layers/datafontium_data:geonode:pustka_parafialna
Metadata Page
/layers/datafontium_data:geonode:pustka_parafialna/metadata_detail

Legend
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Thumbnail
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
GML 2.0
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Spakowany Shapefile
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
GeoJSON
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].json
Excel
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].excel
CSV
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].csv
GML 3.1.1
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Zipped Shapefile
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
PNG
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
PDF
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].pdf
JPEG
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].jpg
Original Dataset
Pustki parafialne [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Metadata Author

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None