Identification

Title
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Abstract

Dworce z "Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w."

License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Publication Date
Dec. 9, 2021, 1:04 p.m.
Type
Vector Data
Keywords
Category
Localities
Positional information and services. Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names, buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers.
Regions
Poland
Approved
Yes
Published
Yes
Featured
No
DOI
None
Attribution
AHP 2.0, IH PAN
Responsible

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None
Information

Identification Image
Spatial Extent
---
Projection System
EPSG:3857
Extension x0
2406817.4094568
Extension x1
2413449.83150876
Extension y0
7017150.22612018
Extension y1
7051072.02914788
Features

Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
No restrictions
Edition
2.0
Purpose

Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.

Language
Polish
Temporal Extent
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m. - Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Data Quality

Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.

Supplemental Information

Nie podano informacji

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data
Contact Points

Name
Aniela Rząsa (a.rzasa_admin)
email
aniela.rzasa@gmail.com
Position
None
Organization
None
Location
Voice
None
Fax
None

References

Link Online
/layers/datafontium_data:geonode:dworzec
Metadata Page
/layers/datafontium_data:geonode:dworzec/metadata_detail

Legend
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Thumbnail
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Legend
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Legend
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Excel
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].excel
GML 2.0
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Spakowany Shapefile
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
GeoJSON
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].json
CSV
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].csv
GML 3.1.1
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Zipped Shapefile
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
PNG
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
PDF
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].pdf
JPEG
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].jpg
Original Dataset
Dworce [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Metadata Author

Name
Aniela Rząsa (a.rzasa_admin)
email
aniela.rzasa@gmail.com
Position
None
Organization
None
Location
Voice
None
Fax
None