Identification

Title
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Abstract

Bagna z "Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w."

License
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
Publication Date
Dec. 12, 2021, 2:26 p.m.
Type
Vector Data
Keywords
Category
Environment
Environmental resources, protection and conservation. Examples: environmental pollution, waste storage and treatment, environmental impact assessment, monitoring environmental risk, nature reserves, landscape.
Regions
Poland
Approved
Yes
Published
Yes
Featured
No
DOI
None
Attribution
AHP 2.0, IH PAN
Responsible

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None
Information

Identification Image
Spatial Extent
---
Projection System
EPSG:3857
Extension x0
1752729.73420643
Extension x1
2629022.96706229
Extension y0
6448211.69034764
Extension y1
7329482.40004926
Features

Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
rights to financial benefit from and control of distribution of non-tangible property that is a result of creativity
Edition
2.0
Purpose

Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.

Language
Polish
Temporal Extent
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m. - Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Data Quality

Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.

Supplemental Information

Nie podano informacji

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data
Contact Points

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None

References

Link Online
/layers/datafontium_data:geonode:bagna
Metadata Page
/layers/datafontium_data:geonode:bagna/metadata_detail

Thumbnail
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Legend
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Legend
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
GML 2.0
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Spakowany Shapefile
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
GeoJSON
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].json
Excel
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].excel
CSV
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].csv
GML 3.1.1
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].gml
Zipped Shapefile
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip
PNG
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
PDF
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].pdf
JPEG
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].jpg
Original Dataset
Bagna [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip

OGC WFS: geonode Service
Geoservice OGC:WFS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Metadata Author

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None