Identification

Title
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Abstract

Więcej o projekcie: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku

License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
+ For more info see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Publication Date
Feb. 14, 2022, 7:48 a.m.
Type
Raster Data
Keywords
Category
Localities
Positional information and services. Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names, buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers.
Regions
Kraków, Poland
Approved
Yes
Published
Yes
Featured
No
DOI
None
Attribution
IH PAN
Responsible

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None
Information

Identification Image
Spatial Extent
---
Projection System
EPSG:2180
Extension x0
564708.7784819935
Extension x1
571869.3628815032
Extension y0
241313.02681535776
Extension y1
246756.71917534308
Features

Maintenance Frequency
There Are No Plans To Update The Data
Restrictions
No restrictions
Purpose

Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.

Language
Polish
Temporal Extent
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m. - Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Supplemental Information
Nie podano informacji
Spatial Representation Type
raster data is used to represent geographic data
Contact Points

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None

References

Link Online
/layers/Krakow_nowy:geonode:Krakow_nowy
Metadata Page
/layers/Krakow_nowy:geonode:Krakow_nowy/metadata_detail

Legend
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
Thumbnail
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
GeoTIFF
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].geotiff
GZIP
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].x-gzip
PNG
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].png
PDF
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].pdf
JPEG
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].jpg
Original Dataset
Kraków [Atlas historyczny Polski XVI w.].zip

OGC WCS: geonode Service
Geoservice OGC:WCS
OGC WMS: geonode Service
Geoservice OGC:WMS
Metadata Author

Name
Atlas Historyczny Polski IHPAN (atlas_ihpan)
email
atlas@ihpan.edu.pl
Position
None
Organization
Zakład Atlasu Historycznego IHPAN
Location
Warszawa POL
Voice
None
Fax
None