Thumbnail
Kaliska księga grodzka 30
Resource ID
c1bd6db8-958b-11ec-b0eb-6284abfab031
Title
Kaliska księga grodzka 30
Date
Feb. 24, 2022, 4:06 p.m., Publication
Abstract
Skoroszyt z tabelarycznymi indeksami haseł i zapisek do księgi kaliskiego sądu grodzkiego z 1498-1504 (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księga grodzka kaliska: Gr. 30) opracowanej w ramach publikacji Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519), red. Tomasz Związek. Zob. atlasfontium.pl.
Edition
--
Responsible
borek
Point of Contact
Borek
borek.arkadiusz@gmail.com
Purpose
--
Maintenance Frequency
unknown
Type
not filled
Restrictions
No restrictions
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Language
pol
Temporal Extent
Start
Jan. 1, 1498, 5:09 p.m.
End
Dec. 31, 1504, 5:09 p.m.
Supplemental Information
Nie podano informacji
Data Quality
--
Extent
  • x0: -180.0
  • x1: 180.0
  • y0: -90.0
  • y1: 90.0
Spatial Reference System Identifier
4326
Keywords
no keywords
Category
Society
Regions
Poland