Thumbnail
Miejscowości [Osadnictwo niemieckie i wołoskie...]
Resource ID
9dec2b82-d4c6-11ee-ad0b-6284abfab031
Title
Miejscowości [Osadnictwo niemieckie i wołoskie...]
Date
Feb. 26, 2024, 4:46 p.m., Publication
Abstract
Miejscowości lokowane na prawie niemieckim i wołoskim na terenie powiatów krośnieńskiego i jasielskiego. Dane są częścią artykułu: M. Zarzycka, Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w świetle twórczości ks. Władysława Sarny: przyczynek do badań nad wiedzą historyczną na przełomie XIX i XX wieku, "Studia Geohistorica", T. 11, 2023
Edition
--
Responsible
atlas_ihpan
Point of Contact
IHPAN
atlas@ihpan.edu.pl
Purpose
--
Maintenance Frequency
notPlanned
Type
vector
Restrictions
No restrictions
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Language
pol
Temporal Extent
Start
--
End
--
Supplemental Information
Nie podano informacji
Data Quality
--
Extent
  • x0: 21.1680803604264
  • x1: 21.8899682632538
  • y0: 49.4270754527784
  • y1: 49.9311801566474
Spatial Reference System Identifier
EPSG:4326
Keywords
no keywords
Category
Localities
Regions
Małopolska , Poland