Thumbnail
Drogi [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Resource ID
3471e35a-5b69-11ec-9e2c-6284abfab031
Title
Drogi [Atlas historyczny Polski XVI w.]
Date
Dec. 12, 2021, 4:33 p.m., Publication
Abstract
Drogi z "Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w." Więcej o projekcie: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku.
Edition
2.0
Responsible
atlas_ihpan
Point of Contact
IHPAN
atlas@ihpan.edu.pl
Purpose
Prezentowane tutaj dane stanowią efekt prac nad serią Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, która została zakończona w 2021 roku i udostępniane są w kilku postaciach. Po pierwsze przez aplikację Web-GIS, pozwalającą na przeglądanie tych danych w formie cyfrowej mapy, na której – na tyle, na ile było to technicznie możliwe – odtworzona została symbolizacja z papierowych map Atlasu. Po drugie, w postaci możliwych do pobrania warstw z repozytorium danych w aplikacji GeoNode. Do udostępnianych warstw należą: miejscowości (zarówno w postaci warstwy zbiorczej, jak i podzielone na kategorie na potrzeby wizualizacji kartograficznej), granice (świeckie i kościelne), drogi i elementy pokrycia terenu (lasy, bagna, rzeki i jeziora). Dane w tej postaci przeznaczone są do samodzielnego przeprowadzania analiz geograficznych i opracowywania map historycznych m.in. przy pomocy programów typu desktop GIS (np. ArcGIS i QGIS). Po trzecie, do pobrania jest także tabelaryczna lista miejscowości w formie pliku *.xlsx, która zawiera listę wszystkich miejscowości objętych serią: obecnych w indeksie, a więc również tych niezlokalizowanych. Lista miejscowości zawiera ich atrybuty, takie jak: nazwa, charakter, rodzaj własności, rodzaj lokalizacji. Pełna lista atrybutów dostępna jest w metadanych pliku.
Maintenance Frequency
notPlanned
Type
vector
Restrictions
formal permission to do something
License
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
Language
pol
Temporal Extent
Start
Jan. 1, 1550, 2:19 p.m.
End
Dec. 31, 1600, 2:19 p.m.
Supplemental Information
Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000
Data Quality
Dane zostały opracowane na podstawie dotychczas wydanych tomów AHP.
Extent
  • x0: 1682386.79769019
  • x1: 2636523.08231177
  • y0: 6325337.29348736
  • y1: 7308113.14291567
Spatial Reference System Identifier
EPSG:3857
Keywords
no keywords
Category
Transportation
Regions
Poland