Thumbnail
Kaliska księga ziemska 18
Resource ID
1bc84566-958d-11ec-b11a-6284abfab031
Title
Kaliska księga ziemska 18
Date
Feb. 24, 2022, 4:16 p.m., Publication
Abstract
Skoroszyt z tabelarycznymi indeksami haseł i zapisek do księgi kaliskiego sądu ziemskiego z ok. 1447-lata 60. i 70. XV w. (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księga ziemska kaliska: Z. 18) opracowanej w ramach publikacji Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519), red. Tomasz Związek. Zob. atlasfontium.pl.
Edition
--
Responsible
borek
Point of Contact
Borek
borek.arkadiusz@gmail.com
Purpose
--
Maintenance Frequency
unknown
Type
not filled
Restrictions
No restrictions
License
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Language
pol
Temporal Extent
Start
Jan. 1, 1447, 5:18 p.m.
End
Dec. 31, 1479, 5:18 p.m.
Supplemental Information
Nie podano informacji
Data Quality
--
Extent
  • x0: -180.0
  • x1: 180.0
  • y0: -90.0
  • y1: 90.0
Spatial Reference System Identifier
4326
Keywords
no keywords
Category
Society
Regions
Poland